Facebook LikedIn EnglishFrance

Aanpak ziekteverzuim

Voor de werkgever betekenen duurzame inzetbaarheid en geëngageerde medewerkers niet alleen een financiële maar ook mentale meerwaarde voor de organisatie. Geëngageerde medewerkers dragen immers bij tot:

 

  • een hogere productiviteit
  • lager personeelsverloop
  • meer loyaliteit
  • een hechtere band met klanten
  • minder ziekteverzuim 

 

Door medewerkers tijdens de arbeidsongeschiktheid betrokken te houden bij de organisatie, stijgt het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van het individu waardoor ziekteverzuim minder kans krijgt in de toekomst. Bijkomend krijg je als organisatie inzicht in het ziekteverzuim en de mogelijke oorzaken verbonden aan de werkvloer. Deze waardevolle informatie en cijfers fungeren als bouwstenen voor het uitwerken van een actief gezondheidsbeleid, gericht op zowel preventieve als curatieve maatregelen met als doel het werk werkbaarder te maken en ziekteverzuim tegen te gaan. 

 

Uitdaging

Kort frequent ziekteverzuim steekt de kop op binnen onze organisatie. Hier willen we graag mee aan de slag.

 

Aan kort frequent ziekteverzuim hangt een hoog kostenplaatje voor de organisatie. Denk hierbij aan het gewaarborgde loon van de afwezige werknemer, vervanging, verlies van kennis, kwaliteit en continuïteit, klachten bij klanten en leveranciers, de reputatie van de organisatie …

 

Onze aanpak

Bij Montisoro kan je kiezen voor het Re-boarding Human Capital programma, waarbij we jouw medewerker vanaf de eerste dag ziekte, persoonlijk en in alle vertrouwen opvolgen. Hierbij bieden we een luisterend oor voor de medewerker, creëren we verbinding en gaan we in dialoog om actief naar oplossingen te zoeken waarbij we de belangen van zowel de medewerker als organisatie samenbrengen met als doel het verzuim en de frequentie ervan te verlagen.

 

Uitdaging

Het zijn steeds dezelfde mensen die verzuim plegen waardoor de rest van het team telkens een tandje moet bijsteken. Hoe pakken we dit aan?


Wanneer steeds dezelfde medewerkers verzuim plegen, kan dit een gevolg hebben voor het hele team. Het stressniveau kan de hoogte in schieten, de groepssfeer kan aangetast worden en de flow ebt weg met meer ziekteverzuim tot gevolg. Het tijdig herkennen en erkennen van deze stress-signalen vormt dan de basis van een goede verdere opvolging met het team. Als leidinggevende is het dan raadzaam om een inzicht te verwerven in deze problematiek en er ook actief mee aan de slag te gaan.

 

Onze aanpak

Montisoro heeft deskundige stress en burn-out coaches die zowel preventief als curatief ingezet kunnen worden.

 

Uitdaging

In onze organisatie zijn medewerkers die langdurig afwezig zijn door ziekte.Als leidinggevende weet ik niet goed hoe ik deze medewerkers best kan benaderen.

 

Langdurig ziekteverzuim vormt dan wel geen directe loonkost meer voor de onderneming, toch maakt de medewerker nog deel uit van de organisatie. Op regelmatige basis contact houden met de betrokken medewerker kan hierbij ondersteuning en perspectieven bieden.

Onze aanpak

Bij Montisoro kan je kiezen voor het Re-boarding Human Capital programma, waarbij we jouw medewerker vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, persoonlijk en in alle vertrouwen opvolgen. Hierbij bieden we een luisterend oor voor de medewerker, creëren we verbinding en gaan we in dialoog om actief naar oplossingen te zoeken waarbij we de belangen van zowel de medewerker als organisatie samenbrengen met als doel de re-boarding succesvol te begeleiden. In deze situaties wordt er getracht een goede samenwerking te bekomen tussen alle betrokken partijen (medewerker, organisatie, arbeidsarts, behandelend arts, adviserend arts van het ziekenfonds).


« vorige paginaAanmelden Montisoro