Facebook LikedIn EnglishFrance

Aanpak ziekteverzuim

Als werkgever bent je gebaat bij duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers en krijg je graag grip op ziekteverzuim. Een efficiënt gezondheidsbeleid helpt je hierbij. Dit beleid is het effectiefst als het is gebaseerd op de actuele ziekteverzuimcijfers van jouw organisatie. Een analyse van die cijfers geeft inzicht in de oorzaken van verzuim en laat toe om te focussen op de juiste acties die de medewerkers van jouw organisatie ondersteunen.

Wat klanten hierover vragen

Kort frequent ziekteverzuim steekt de kop op binnen onze organisatie. Hier willen we graag mee aan de slag.

 

Aan kort frequent ziekteverzuim hangt een hoog kostenplaatje voor de organisatie. Denk hierbij aan het gewaarborgde loon van de afwezige werknemer, vervanging, verlies van kennis, kwaliteit en continuïteit, klachten bij klanten en leveranciers, de reputatie van de organisatie …
Montisoro volgt jouw medewerker, afwezig door ziekte, persoonlijk, zorgvuldig en in alle vertrouwen, telefonisch, op. Hierbij bieden we een luisterend oor voor de medewerker, creëren we verbinding en gaan we in dialoog om actief naar oplossingen te zoeken waarbij we de belangen van zowel de organisatie als de medewerker samenbrengen met als doel het verzuim en de frequentie ervan te verlagen.
 

Het zijn steeds dezelfde mensen die verzuim plegen waardoor de rest van het team telkens een tandje moet bijsteken. Hoe pakken we dit aan?


Wanneer steeds dezelfde medewerkers verzuim plegen, kan dit een gevolg hebben voor het hele team. Het stressniveau kan de hoogte in schieten, de groepssfeer kan aangetast worden en de flow ebt weg met meer ziekteverzuim tot gevolg. Het tijdig herkennen en erkennen van deze stress-signalen vormt dan de basis van een goede verdere opvolging met het team. Als leidinggevende is het dan raadzaam om een inzicht te verwerven in deze problematiek en er ook actief mee aan de slag te gaan.

Montisoro heeft deskundige stress en burn-out coaches die zowel preventief als curatief ingezet kunnen worden.
 

In onze organisatie zijn medewerkers die langdurig afwezig zijn door ziekte. Als leidinggevende weet ik niet goed hoe ik deze medewerkers best kan benaderen.

 

Langdurig ziekteverzuim vormt dan wel geen directe loonkost meer voor de onderneming, toch maakt de medewerker nog deel uit van de organisatie. Op regelmatige basis contact houden met de betrokken medewerker kan hierbij ondersteuning en perspectieven bieden.

Montisoro volgt jouw medewerker zorgvuldig en in alle vertrouwen, telefonisch, op tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Hierbij bieden we een luisterend oor voor de medewerker, creëren we verbinding en gaan we in dialoog om actief naar oplossingen te zoeken waarbij we de belangen van zowel de organisatie als de medewerker samenbrengen met als doel een re-integratie proces succesvol te begeleiden. In deze situaties wordt er getracht een goede samenwerking te bekomen tussen alle betrokken partijen (medewerker, organisatie, arbeidsarts, behandelend arts, adviserend arts van het ziekenfonds).


« vorige paginaAanmelden Montisoro