Facebook LikedIn EnglishFrance

Visie & Missie

Visie

Empowerment

Montisoro gaat voor empowerment waarbij iedere partij verantwoordelijk is voor hun eigen ontwikkeling en daden.

Organisaties

Organisaties in staat stellen om een voorbeeld te zijn voor hun medewerkers wanneer het draait rond welzijn op de werkplek. 'Zorgen voor' is een houding die iedereen kan aannemen.

Individuen

Individuen in staat stellen om het voortouw te nemen op het gebied van hun welzijn, houding en carrière.

Wat betekent welzijn?

Welzijn verwijst naar een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid.
Bron: Wikipedia

 

Voor mijzelf betekent welzijn de verantwoordelijkheid nemen om duurzaam om te gaan met mezelf als individu, waarbij ik de mensen rondom mij geen schade toe breng om mijn doel te behalen.

 

Vertalen we dit naar een organisatie, dan betekent welzijn de verantwoordelijkheid nemen om duurzaam om te gaan met haar menselijk kapitaal, dat als fundament aanwezig is in de onderneming, waarbij de verantwoordelijkheid bij zowel de organisatie, het individu en de betrokken artsen ligt. We moeten allemaal langer werken en wensen dit op een duurzame, inclusieve manier te doen, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van ieder individu.

 

Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om nu te investeren in het welzijn van uw medewerkers. Welzijn is geen luxe, maar een noodzaak om als organisatie te blijven ontwikkelen naar de toekomst van morgen.

 

Missie

Mijn persoonlijke missie, als zaakvoerder en strategic wellbeing consultant, bestaat eruit om zowel bedrijfsleiders, managers en hun medewerkers te inspireren om te werken aan een gezonde werkomgeving waar terug ruimte is voor werkgeluk.

Bij Montisoro geloven wij in een holistische aanpak die impact met zich meebrengt voor zowel de ambitieuze organisatie als haar medewerkers. Mens en organisatie dichter bij elkaar brengen om gezondheid, bevlogenheid en werkgeluk te optimaliseren, daar gaan wij voor, samen met jou.

 

Ga, samen met Montisoro, aan de slag met een actief en strategisch welzijnsbeleid dat zowel preventief als curatief inzet op de volgende pijlers:

 

  1. Cultuur en waarden
  2. ABC van de medewerker
  3. Fysieke gezondheid
  4. Psychosociaal welzijn
  5. Verbondenheid, communicatie en sociale vaardigheden
  6. Inspirerend leiderschap
  7. Persoonlijke ontwikkeling
  8. Werkhervatting en re-integratie


Aanmelden Montisoro