Facebook LikedIn EnglishFrance

Begeleiding bij re-integratietrajecten

Weer aan de slag gaan na een langere periode van arbeidsongeschiktheid vraagt een goede begeleiding voor zowel de medewerker als de werkgever. Een ondersteund re-integratietraject waarin aandacht besteed wordt aan dialoog tussen de verschillende partijen biedt immers meer kans op duurzame werkhervatting en zorgt ervoor dat jouw medewerker voorbereid is op het traject.

Wat klanten hierover vragen

We missen als organisatie de nodige kennis om werkhervatting of re-integratie­trajecten goed te begeleiden. Wie kan ons hierin adviseren?

 

Ben je afwezig wegens ziekte of heb je aangepast werk nodig na ziekte of ongeval? Dan is het soms niet eenvoudig om terug aan de slag te gaan. Goed contact met je werkgever tijdens je afwezigheid is belangrijk en draagt bij tot een vlottere werkhervatting of re-integratie.

Montisoro begeleidt jouw organisatie en haar medewerkers op een professionele manier door op te treden als facilitator in dit proces. Op deze manier behartigen we de belangen van beide partijen op een neutrale manier zodat we mee kunnen werken aan een duurzame werkhervatting binnen of buiten de organisatie.


« vorige pagina

 Aanmelden Montisoro