Facebook LikedIn EnglishFrance

Gezondheidsbeleid

Thema's als gezondheid en vitaliteit worden steeds belangrijker voor organisaties. Als werkgever wilt u immers dat uw medewerkers fit aan het werk zijn maar ook blijven; zowel fysiek als mentaal. Hierdoor dalen enerzijds het ziekteverzuim en de kosten hieraan verbonden, anderzijds stijgt het engagement bij uw medewerkers door in te zetten op groei, verbonden aan de doelen van het individu en de organisatie. 

 

Wij inspireren organisaties om op een strategische manier na te denken over deze onderwerpen en om ze om te zetten in een actief gezondheidsbeleid, gedragen door de volgende pijlers:

Fysieke gezondheid

Fitte en tevreden werknemers vormen de basis van een gezond bedrijf. Ze zijn productiever en vallen minder vaak uit. Als werkgever speel je een actieve rol om welzijn op het werk (en daarbuiten) te verbeteren. De vergrijzing van de arbeidsbevolking daagt ons hierbij extra uit om op een creatieve manier na te denken over duurzame tewerkstelling waarbij inclusief werken deel zal uitmaken van organisaties van de toekomst. 

Psychosociaal welzijn

Aandacht voor psychosociaal welzijn op de werkvloer zorgt voor een goede werksfeer en voor een goed gevoel bij de medewerkers. Ook wanneer een medewerker of organisatie door een moeilijkere periode gaat, moeten we blijven inzetten op verbinding om psychosociaal welzijn te kunnen garanderen. 

Werkhervatting en aangepast werk

Elke organisatie heeft haar eigen mogelijkheden omtrent werkhervatting en aangepast werk. Hierin is het de uitdaging om een goede balans te vinden tussen enerzijds het tegemoetkomen aan de hervattende medewerker en anderzijds de belasting van de werkvloer bij aangepast werk. Heldere afspraken zijn hierbij cruciaal.

Communicatie en sociale vaardigheden

In een wereld vol culturele diversiteit moeten we leren hoe we met elkaar omgaan en communiceren.

De juiste sociale vaardigheden maken het makkelijker om in gesprek te komen met mensen.

Inspirerend leiderschap

Inspirerende leiders zijn in staat om een beweging op gang te brengen. Ze bundelen focus, energie en actie tot een uniek recept waardoor anderen geïnspireerd raken en gemotiveerd worden om mee te bouwen aan de toekomst van morgen. In iedere medewerker schuilt een leider van morgen. 

Persoonlijke ontwikkeling

Inzetten op persoonlijke ontwikkeling betekent inzetten op zelfbewustzijn, talent, potentieel, verantwoordelijkheid, ... Al deze elementen dragen bij tot het welbevinden van het individu en het behalen van de bedrijfsdoelen door talent optimaal in te zetten. 

 

Onze werkwijze

Het opstellen van een gezondheidsbeleid doe je niet alleen. Om een duidelijk beeld te krijgen van het huidige beleid, starten we met een grondige inventarisatie van de bestaande maatregelen en evalueren we de effectiviteit ervan. Hierbij betrekken we de beslissingsmakers én de medewerkers, zodat we een totaalbeeld verkrijgen. Visie, missie, strategie en communicatie zijn hier cruciaal.

 

« vorige pagina

 Aanmelden Montisoro