Facebook LikedIn EnglishFrance

Quinn model

 

Modellen

Voor het analyseren van organisaties zijn veel theorieën beschikbaar. Die theorieën maken gebruik van verschillende modellen. Een model is daarbij een hulpmiddel om de ingewikkelde werkelijkheid op een eenvoudige manier weer te geven. Modellen bieden de mogelijkheid om over complexe verschijnselen ideeën en wensen met elkaar uit te wisselen. Modellen reiken inzicht aan. 

   

Wensen in organisatie

Zo wil men in het algemeen dat organisaties flexibel zijn en zich gemakkelijk aanpassen, maar men wil ook dat ze stabiel en onder controle zijn.
Men wil groei, productiemiddelen verwerven en externe ondersteuning, maar men wil ook nauwkeurige informatiemanagement en formele communicatie. 

   

Kompas

Een optimaal plaatje is daardoor lastig in te vullen. Om jou toch een praktisch model aan te reiken hanteert Montisoro een eigen Business Kompas. Dit Kompas is gebaseerd op het model van Robert E. Quinn.
   

Quinn model

In het model van Robert Quinn worden zoals ook bij een kompas twee assen gebruikt. Op de verticale as wordt ‘vernieuwend’ tegenover ‘beheersend’ gezet. Op de horizontale as wordt ‘interne gerichtheid’ tegenover ‘externe gerichtheid’ geplaatst. De vier kwadranten, die op deze wijze ontstaan, kunnen dan op verschillende manieren beschreven worden. Elk kwadrant bestaat ook uit een aantal bouwstenen: op zichzelf staande vaardigheids- en theoretische modules. 

 Aanmelden Montisoro