Facebook LikedIn EnglishFrance

Referenties

NPS Score totaal: 80

Updated 14/09/2021

 

Wat betekent dit?

De NPS ofwel de Net Promoter Score meet in welke mate, jij als klant, Montisoro zou aanbevelen. Loopt een opdracht op zijn einde, dan vernemen wij graag je feedback over onze service, waardoor wij weer kunnen groeien. 

 

Hoe werkt het? 

Je kan Montisoro een score geven op een 11-puntenschaal van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Geef je ook graag jouw persoonlijke feedback, dan vermelden wij deze graag op onze website (mits je hiervoor je toestemming geeft). 

 

Bedrijven

 

  

 

Alcon is wereldleider in oogzorg en het bieden van optimale ooggezondheid. Met +70 jaar ervaring zijn ze het grootste oogzorgbedrijf ter wereld in Surgical en Vision Care.

 

Over de organisatie

Blue collars - 430 medewerkers - Puurs, Bornem

De uitdaging

Productiemedewerkers opvolgen tijdens ziekte

“Bij Alcon streven we naar een duurzame relatie met onze medewerkers; zij vormen de basis van ons bedrijf en ons succes. Het spreekt dan ook voor zich dat wij de beste zorgen willen bieden aan al onze medewerkers, om zo een werkvloer te creëren waar ruimte is voor duurzame inzetbaarheid. Op de soms hectische werkvloer kan het een uitdaging zijn om de juiste zorg en aandacht te geven aan die medewerkers die arbeidsongeschiktheid zijn. Net daarom kozen we ervoor om Montisoro in te schakelen als betrouwbare partner bij het opvolgen van onze medewerkers en het adviseren van het management team.

Een kader creëren voor aangepast werk

Iedere medewerker moet de mogelijkheid hebben om beroep te doen op aangepast werk. Echter is het in een operationele omgeving een uitdaging om aangepast werk om te zetten in de praktijk. Daarom werd er met Montisoro aan tafel gezeten om de mogelijkheden en spelregels rond aangepast werk uit te werken en aan te vullen in het vitaliteitsbeleid, waardoor er transparantie is en iedereen dezelfde kansen krijgt.

 

De oplossing

Re-boarding Human Capital programma

Re-boarding betekent letterlijk: ‘terug aan boord komen’.

Bij Alcon worden medewerkers, die uitgevallen zijn door ziekte of ongeval, opgevolgd door Montisoro. De vertrouwelijke gesprekken met de medewerker creëren een vertrouwensband, waardoor we de medewerker optimaal kunnen begeleiden tijdens zijn of haar arbeidsongeschiktheid. Naast de steun die de medewerker ervaart van zijn of haar persoonlijke coach, worden de mogelijkheden op werkhervatting besproken. Is de medewerker klaar om het werk (progressief) te hervatten, dan plant Montisoro een afspraak in bij de betrokken arbeidsarts die een beslissing neemt in de werkhervatting. De medewerker blijft op regelmatige tijdstippen opgevolgd, tot deze het werk hervat heeft, conform het vooropgestelde doel.

Multidisciplinair overleg

De inzichten die Montisoro verkrijgt uit de re-boarding cases, worden verwerkt in analyses die betrekking hebben op de evolutie van het ziekteverzuim, aangepast werk en ontwikkelmogelijkheden op de werkvloer. Deze worden maandelijks besproken in het multidisciplinair overleg, dat opgezet werd en begeleid wordt door Montisoro.

Beleid en strategie

Vanuit de re-boarding inzichten, creëerden we ruimte voor dialoog met betrekking tot de strategie rond aangepast werk op de werkvloer en werkhervattingsmogelijkheden. Deze afspraken werden opgenomen in het vitaliteitsbeleid.

Ondersteuning van HR, management, leidinggevenden en arbeidsarts

Daarnaast zijn wij steeds beschikbaar voor HR, management, leidinggevenden en de arbeidsarts voor verdere ondersteuning.

Het resultaat

  •  Lange termijn ziekteverzuim is fors gedaald.  
  • Kort en middellang ziekteverzuim zijn gestabiliseerd en de eerste dalende trends zijn zichtbaar. 
  • Controles tijdens ziekte behoren tot de uitzonderingen. 
  • Aangepast werk, zowel in tijd als taken, is tot een minimum herleid (komende van 25%). 
  • Medewerkers uiten hun appreciatie in de persoonlijke begeleiding tijdens arbeidsongeschiktheid. 
  • Er is ruimte tot dialoog omtrent verbeterpunten op de werkvloer door invoering van het multidisciplinair overleg.

William De Plecker, HR Manager Alcon, April 2021.

Ik zou Montisoro als externe partner voor ziektebeleid zeer zeker aanraden voor alle bedrijven:

Input en ondersteuning voor het opzetten van een modern een mensgericht ziektebeleid.
Bijzonder sterke support voor zowel HR, leidinggevenden als medewerkers.
De opvolging van medewerkers die ziek thuis zitten is bijzonder belangrijk om ook hen de nodige aandacht te geven en bezorgdheid te tonen voor hun welzijn en om de connectie met het bedrijf te behouden. Montisoro (Laurence) weet dat als geen ander op zich te nemen tot grote tevredenheid van zowel bedrijf als medewerker! De intimiteit en privacy van de medewerker wordt ook beter beschermd via een derde partij ten opzichte van iemand uit het eigen bedrijf qua opvolging.
Bijkomend zorgt Montisoro voor data analyse als beleidsbepalende input.

 


 

 

FenekO staat al meer dan 20 jaar garant voor aluminiumbewerking van topkwaliteit. Die ervaring en knowhow hebben er voor gezorgd dat FenekO zich ontpopt heeft tot dé referentie op vlak van aluminium insectenwering, deurpanelen en plaatbewerking. Om onze klanten een kwalitatief hoogstaand product te kunnen bieden, investeert FenekO voortdurend in de verbetering van haar producten én de optimalisatie van haar doorgedreven geautomatiseerd productieproces.

 

Over de organisatie

Blue collars - 125 medewerkers - 4 vestigingen

De uitdaging

Beleid en strategie

Een gezondheidsbeleid ontwikkelen, gesteund op de visie en missie van de organisatie. 

Reduceren van fysieke klachten op de werkvloer

FenekO merkt op dat er de laatste jaren een stijging is in de fysieke klachten op de werkvloer. Zij wensen tegemoet te komen aan deze problematiek door een oplossing te zoeken, gericht op het individu. 

Begeleiding van medewerkers tijdens ziekte

Ziekteverzuim en misbruik opvolgen door medewerkers te begeleiden tijdens ziekte. 

 

De oplossing

Gezondheidsbeleid

We stelden een gezondheidsbeleid op, op maat van de noden van de organisatie en haar medewerkers met als doel de organisatie de komende jaren te laten groeien tot een gezonde werkomgeving, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Hierbij keken we naar preventieve en curatieve acties, waarmee we aan de slag gingen.

Ergonomie - persoonlijke coaching op de werkvloer

Uit voorafgaande risico analyse werden verbeterpunten op de werkvloer naar voren gebracht. FenekO koos ervoor om de medewerkers op de werkvloer persoonlijk te laten begeleiden door onze kinesiste Karen om zo de bewustwording van een juiste ergonomische houding aan te leren. Na een eerste grondige analyse van iedere medewerker, maakten we voor iedereen een persoonlijke info fiche op met tips voor hun werkplek. Elke maand gaat de kinesiste langs op de werkvloer om de medewerkers verder te begeleiden. 

Re-integratie coach

Montisoro verzorgt alle acties, gelinkt aan het re-integratieproces van de medewerker. FenekO behoudt het contact met de medewerker, zodat ook daar de band tijdens ziekte aangehaald blijft. 

Ondersteuning HR

Montisoro ondersteunt de HR Manager bij speciefieke vraagstukken. 


Het resultaat

Na iets meer dan 1 jaar, zien we een duidelijke verbetering op vlak van ergonomie en werkhouding. Dit wordt ook bevestigd door de betrokken arbeidsarts. 

De acties en uitvoering van het beleid gebeurt in stappen, zodat elke medewerker mee aan boord blijft. 

Langdurig arbeidsongeschikte medewerkers krijgen de juiste ondersteuning, gericht op een duurzame werkhervatting.

Hilde Hermans, HR Manager Feneko, April 2021.

Ik zou Montisoro zeker aanraden in mijn netwerk betreft hulp rond het opstellen van een gezondheidsbeleid, werken rond absenteïsme en begeleiding bij re-integratie.

Montisoro is een zeer pragmatische organisatie en hierdoor ook zeer flexibel om mee samen te werken.
Een samenwerking met mijn sociaal secretariaat of sectororganisatie blijft vaak aan de oppervlakte bij concrete situaties en verwijst dan naar de wet. Ik werk graag met externen waar ik een concreet probleem kan voorleggen zodat we een praktische & correcte oplossingen kunnen vinden op basis van de wetgeving natuurlijk. Dit is net de sterkte van Montisoro.
Daarnaast heeft Montisoro ons geholpen met het opmaken van ons gezondheidsbeleid en geven ze hierbij verdere praktische ondersteuning & advies.

 


Want een onberispelijke boekhouding dat is een persoonlijke aanpak en meedenken gericht op jouw groei.

 

Over de organisatie

Boekhoudkantoor - 15 medewerkers - Edegem, Mechelen

De uitdaging

Een workshop stress en burn-out preventie, op maat van het team. 

Proctifin was op zoek naar een workshop rond stress en burn-out preventie, gericht op maat van het team waarbij in een tweede luik specifieke aandacht besteed werd aan de team opzet en communicatie op de werkvloer. 

De oplossing 

Gepersonaliseerde workshop

Een heldere en dynamische workshop, waarbij elk teamlid in kaart gebracht werd om elkaars goede en minder goede dagen beter te begrijpen. Naast de persoonlijke profielen, werd er ook een teamprofiel uitgewerkt dat inzicht gaf in de wisselwerking tussen alle leden, waardoor we doelgericht op communicatie konden werken die echt past bij dit team. 

Het tweede luik van de workshop dompelde de medewerkers onder in een bad van preventie rond stress en burn-out op de werkvloer. 

Coaching van medewerkers

Alle medewerkers worden persoonlijk gecoacht met als doel hun (mentale) welzijn op de werkvloer te optimaliseren. Tijdens de coaching sessies is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. 

Gezondheidsbeleid

Bij Proctifin gingen we aan de slag met een gezondheidsbeleid, ondersteund door de visie en missie van de organisatie met als doel de groei van de organisatie en haar medewerkers te ondersteunen. 

Mentaal welzijn, persoonlijke groei, werkgeluk en teamspirit staan er centraal. 

Resultaat

Aan het einde van de workshop waren beide zaakvoerders, Sophie en Cathy, het er over eens dat (mentaal) welzijn op de werkvloer op de eerste plaats komt bij Proctifin. 

Montisoro werd hierop gevraagd om enerzijds als persoonlijke coach van de organisatie op te treden en anderzijds van start te gaan met de opmaak van een gezondheidsbeleid. 

Ondertussen begeleiden we de medewerkers in hun persoonlijk ontwikkelingsproces en maken we met onze HR activiteiten deel uit van een jong en dynamisch team. We staan de zaakvoerders met raad en daad bij om samen de organisatie te laten groeien. 

Sophie Chomé, zaakvoerder, augustus 2021

De workshop was helder en dynamisch. De preventie rond burn-out en stress was enorm interessant. Na een Coronajaar was het onderwerp rond stress enorm toepasselijk en wij zijn allen tot nieuwe inzichten gekomen.
Bovendien was het heel aangenaam om ons team in kaart te brengen. Zo hebben wij veel geleerd over onszelf en ons team. Hoe belangrijk kan communicatiestijl zijn… Als bedrijfsleiders van een kleine zeer snel groeiende KMO was het belangrijk om na te gaan wie in welke positie de minste stress zal ervaren. De workshop heeft mij enorm veel energie gegeven om onze strategie verder uit te bouwen met de juiste mensen op de juiste plaats zodat iedereen werkt volgens zijn/haar talenten en overmatige stress kan vermeden worden.

Wij raden de workshop enorm aan. Het was top.

 


 

Laurence is an outstanding project director. She understands very quickly the business. She has an excellent relationship with her colleagues, and she can stand firmly in front of very senior people.

Philippe Menier, Owner Menier consult, December 2019.
Onze opdracht: projectmanagement, analyses.

 


 

 

Zeer positief. Steeds aangename samenwerking. Er werd steeds goed en correct werk afgeleverd. Goede bereikbaarheid. Constructieve samenwerking. Kortom TOP.


Joke Vanhout, AXA verzekeringen, Januari 2021.
Onze opdracht: projectmanagement, ondersteuning van interne diensten.

 


Privé coaching

 

Thalia Van Geit, privé coaching, september 2021.

Onze opdracht: individueel ontwikkelingstraject bij burn-out

 

Laurence werkt heel persoonlijk. Ik voelde me altijd op mijn gemak en kreeg concrete tips om mee aan de slag te gaan.

  


  

Nancy Van Achter, privé coaching, september 2021.

Onze opdracht: individueel ontwikkelingstraject bij burn-out

 

Ik ben bij Laurence terechtgekomen op aanraden van mijn accupuncturist omdat ik geen voldoening meer uit mijn werk haalde. Laurence heeft via verschillende evaluaties een heel goed beeld van me geschetst, op zich soms zeer confronterend, maar wel correct. Aan de hand van het door Laurence zelf geschreven boek: ‘Groeien na een periode van stress - handvaten bij stress, overspannenheid of burn-out’ en hieraan gelinkte oefeningen, zijn we samen tot heel wat interessante inzichten gekomen waaraan gewerkt dient te worden om na te gaan of mijn huidige job me nog voldoening kan geven, hoe ik opnieuw voldoening uit mijn huidige job kan halen of of ik beter uitkijk naar een andere job.
Ik heb persoonlijk enorm veel aan Laurence haar ervaringen en ik vind het heel fijn dat ze hier open over communiceert.
Het feit dat ze zelf heel wat watertjes doorzwommen heeft in haar loopbaancarriere, maakt dat ze weet wat je ervaart en hoe ze je kan helpen. Mijn zoektocht is nog gaande maar ik ben ervan overtuigd dat ik samen met Laurence een antwoord zal vinden.

 


 

Wendy Van den Broeck, privé coaching, Maart 2021.
Onze opdracht: individueel ontwikkelingstraject bij burn-out

 

Een tijdje geleden volgde ik een persoonlijk ontwikkelingstraject in het kader van herstel burn-out/re-integratie bij Laurence Van den Bergh (Montisoro) in tandem samenwerking met Frans Van Rooij (The Performance College).

Vanuit een aantal vragenlijsten volgt een individueel begeleidingstraject met als doel bewustwording, inzicht en remediëring van je mindere kwaliteiten/valkuilen met als doel opnieuw balans te brengen in je toekomstige functioneren. Dit alles met oog en respect voor je eigen (innerlijke) proces en overgoten met een vleugje humor.
Na het traject kan je zelf verder aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling door middel van verkregen tips en tools.
Een absolute aanrader! 

 


 

Anoniem, privé coaching, Augustus 2020.
Onze opdracht: individueel ontwikkelingstraject bij burn-out

Ik kwam als ondernemer en (plus)moeder terecht bij Laurence voor een burn-out-begeleidingstraject. Haar aanpak is gestructureerd en pragmatisch volgens een erkende methode. Als ervaringsdeskundige vult ze de theorie vlot aan met praktische tips en opdrachten om op eigen ritme aan de slag te gaan. Wat ik apprecieer is dat ze oprecht begaan is met haar cliënten, een luisterend oor biedt voor hun verhaal en voldoende ruimte laat voor hun persoonlijke aandachtspunten. Ze zet je zo op weg naar meer balans en positieve veranderingen.

 

 

 

      


Aanmelden Montisoro