Facebook LikedIn EnglishFrance

Stress en burn-out management

Stress managen kan voorkomen dat medewerkers uitvallen voor langere tijd en kan bijdragen tot het creëren van gelukkigere en meer bevlogen teams. Alles begint bij het herkennen en erkennen van de signalen die wijzen op stress. Door enerzijds zelfbewust te worden en anderzijds bewustzijn op de werkvloer te stimuleren maak je stress bespreekbaar. We doorbreken het taboe rond mentaal welzijn en praten vanuit een veilige situatie om oplossingen te bekomen.

Uitdaging

We merken dat sommige medewerkers het moeilijker hebben om met stress om te gaan. Welke mogelijkheden zijn er om deze medewerkers te begeleiden?

 

Wanneer stress niet tijdig aangepakt wordt, kan het leiden tot overspannenheid en zelfs burn-out bij jouw medewerker. Daarnaast heeft stress bij een medewerker ook gevolgen voor de rest van het team. Denk maar aan verandering in gedrag, frequent korte afwezigheden.

Onze aanpak 

Bij Montisoro kan je kiezen voor een persoonlijke en discrete begeleiding van uw medewerker door een van onze deskundige stress- en burn-out coaches (erkend door VESB). Dit kan zowel preventief als curatief.

 

Uitdaging
 

We wensen als organisatie graag preventief in te zetten op psychosociaal welzijn. Welke tools kunnen we hiervoor inzetten?

 

Inzetten op psychosociaal welzijn draagt bij tot de vermindering van stress en zelfs burn-out op de werkvloer. Wanneer er preventief ingezet wordt op psychosociaal welzijn, is het belangrijk om de totale organisatie op één lijn te krijgen.

Onze aanpak 

Bij Montisoro begeleiden deskundige stress- en burn-out coaches (erkend door VESB), jouw management en leidinggevenden in het herkennen en erkennen van stresssignalen binnen hun teams en gaan hier praktisch mee aan de slag. Voor teams en medewerkers richten we de sessies op het individu, waarbij aandacht gegeven wordt aan preventie, zelfzorg en communicatie.


« vorige pagina

 Aanmelden Montisoro