Facebook LikedIn EnglishFrance


 

 

Alcon is wereldleider in oogzorg en het bieden van optimale ooggezondheid. Met +70 jaar ervaring zijn ze het grootste oogzorgbedrijf ter wereld in Surgical en Vision Care.

Over de organisatie

Blue collars - 430 medewerkers - Puurs, Bornem

De uitdaging

Medewerkers opvolgen tijdens arbeidsongeschiktheid

“Bij Alcon streven we naar een duurzame relatie met onze medewerkers; zij vormen de basis van ons bedrijf en ons succes. Het spreekt dan ook voor zich dat wij de beste zorgen willen bieden aan al onze medewerkers, om zo een werkvloer te creëren waar ruimte is voor duurzame inzetbaarheid. Op de soms hectische werkvloer kan het een uitdaging zijn om de juiste zorg en aandacht te geven aan die medewerkers die arbeidsongeschiktheid zijn. Net daarom kozen we ervoor om Montisoro in te schakelen als betrouwbare partner bij het opvolgen van onze medewerkers en het adviseren van het management team.

 

Een kader creëren voor aangepast werk

Iedere medewerker moet de mogelijkheid hebben om beroep te doen op aangepast werk. Echter is het in een operationele omgeving een uitdaging om aangepast werk om te zetten in de praktijk. Daarom werd er met Montisoro aan tafel gezeten om de mogelijkheden en spelregels rond aangepast werk uit te werken en aan te vullen in het vitaliteitsbeleid, waardoor er transparantie is en iedereen dezelfde kansen krijgt.

De oplossing

Re-boarding Human Capital programma

Re-boarding betekent letterlijk: ‘terug aan boord komen’.

Bij Alcon worden medewerkers, die uitgevallen zijn door ziekte of ongeval, opgevolgd door Montisoro. De vertrouwelijke gesprekken met de medewerker creëren een vertrouwensband, waardoor we de medewerker optimaal kunnen begeleiden tijdens zijn of haar arbeidsongeschiktheid. Naast de steun die de medewerker ervaart van zijn of haar persoonlijke coach, worden de mogelijkheden op werkhervatting besproken. Is de medewerker klaar om het werk (progressief) te hervatten, dan plant Montisoro een afspraak in bij de betrokken arbeidsarts die een beslissing neemt in de werkhervatting. De medewerker blijft op regelmatige tijdstippen opgevolgd, tot deze het werk hervat heeft, conform het vooropgestelde doel.

Multidisciplinair overleg

De inzichten die Montisoro verkrijgt uit de re-boarding cases, worden verwerkt in analyses die betrekking hebben op de evolutie van het ziekteverzuim, aangepast werk en ontwikkelmogelijkheden op de werkvloer. Deze worden maandelijks besproken in het multidisciplinair overleg, dat opgezet werd en begeleid wordt door Montisoro.

Beleid en strategie

Vanuit de re-boarding inzichten, creëerden we ruimte voor dialoog met betrekking tot de strategie rond aangepast werk op de werkvloer en werkhervattingsmogelijkheden. Deze afspraken werden opgenomen in het vitaliteitsbeleid.

Ondersteuning van HR, management, leidinggevenden en arbeidsarts

Daarnaast zijn wij steeds beschikbaar voor HR, management, leidinggevenden en de arbeidsarts voor verdere ondersteuning.

Het resultaat

  • Lange termijn ziekteverzuim is sterk gedaald.
  • Middellang ziekteverzuim is gestabiliseerd en de eerste dalende trends zijn zichtbaar.
  • Kort ziekteverzuim is herleid tot een minimum.
  • Controles tijdens ziekte behoren tot de uitzonderingen.
  • Aangepast werk, zowel in tijd als taken, is tot een minimum herleid.
  • Medewerkers uiten hun appreciatie in de persoonlijke begeleiding tijdens arbeidsongeschiktheid. Ze ervaren dat er voor hen gezorgd wordt.
  • Er is ruimte tot dialoog omtrent verbeterpunten op de werkvloer door invoering van het multidisciplinair overleg.

 

William De Plecker, HR Manager Alcon, April 2021.

Ik zou Montisoro als externe partner voor ziektebeleid zeer zeker aanraden voor alle bedrijven:

Input en ondersteuning voor het opzetten van een modern een mensgericht ziektebeleid.
Bijzonder sterke support voor zowel HR, leidinggevenden als medewerkers.
De opvolging van medewerkers die ziek thuis zitten is bijzonder belangrijk om ook hen de nodige aandacht te geven en bezorgdheid te tonen voor hun welzijn en om de connectie met het bedrijf te behouden. Montisoro (Laurence) weet dat als geen ander op zich te nemen tot grote tevredenheid van zowel bedrijf als medewerker! De intimiteit en privacy van de medewerker wordt ook beter beschermd via een derde partij ten opzichte van iemand uit het eigen bedrijf qua opvolging.
Bijkomend zorgt Montisoro voor data analyse als beleidsbepalende input.Aanmelden Montisoro