Facebook LikedIn EnglishFrance


 

FenekO staat al meer dan 20 jaar garant voor aluminiumbewerking van topkwaliteit. Die ervaring en knowhow hebben er voor gezorgd dat FenekO zich ontpopt heeft tot dé referentie op vlak van aluminium insectenwering, deurpanelen en plaatbewerking. Om onze klanten een kwalitatief hoogstaand product te kunnen bieden, investeert FenekO voortdurend in de verbetering van haar producten én de optimalisatie van haar doorgedreven geautomatiseerd productieproces.

Over de organisatie

Blue collars - 125 medewerkers - 4 vestigingen

De uitdaging

Beleid en strategie

Een gezondheidsbeleid ontwikkelen, gesteund op de visie en missie van de organisatie.

 

Reduceren van fysieke klachten op de werkvloer

FenekO merkt op dat er de laatste jaren een stijging is in de fysieke klachten op de werkvloer. Zij wensen tegemoet te komen aan deze problematiek door een oplossing te zoeken, gericht op het individu.

 

Begeleiding van medewerkers tijdens ziekte

Ziekteverzuim en misbruik opvolgen door medewerkers te begeleiden tijdens ziekte.

De oplossing

Gezondheidsbeleid

We stelden een gezondheidsbeleid op, op maat van de noden van de organisatie en haar medewerkers met als doel de organisatie de komende jaren te laten groeien tot een gezonde werkomgeving, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Hierbij keken we naar preventieve en curatieve acties, waarmee we aan de slag gingen.

 

Ergonomie - persoonlijke coaching op de werkvloer

Uit voorafgaande risico analyse werden verbeterpunten op de werkvloer naar voren gebracht. FenekO koos ervoor om de medewerkers op de werkvloer persoonlijk te laten begeleiden door onze kinesiste Karen om zo de bewustwording van een juiste ergonomische houding aan te leren. Na een eerste grondige analyse van iedere medewerker, maakten we voor iedereen een persoonlijke info fiche op met tips voor hun werkplek. Elke maand gaat de kinesiste langs op de werkvloer om de medewerkers verder te begeleiden.

 

Re-integratie coach

Montisoro verzorgt alle acties, gelinkt aan het re-integratieproces van de medewerker. FenekO behoudt het contact met de medewerker, zodat ook daar de band tijdens ziekte aangehaald blijft.

 

Ondersteuning HR

Montisoro ondersteunt de HR Manager bij speciefieke vraagstukken.

Het resultaat

Na iets meer dan 1 jaar, zien we een duidelijke verbetering op vlak van ergonomie en werkhouding. Dit wordt ook bevestigd door de betrokken arbeidsarts.

De acties en uitvoering van het beleid gebeurt in stappen, zodat elke medewerker mee aan boord blijft.

Langdurig arbeidsongeschikte medewerkers krijgen de juiste ondersteuning, gericht op een duurzame werkhervatting.

 

Hilde Hermans, HR Manager Feneko, April 2021

Ik zou Montisoro zeker aanraden in mijn netwerk betreft hulp rond het opstellen van een gezondheidsbeleid, werken rond absenteïsme en begeleiding bij re-integratie.

Montisoro is een zeer pragmatische organisatie en hierdoor ook zeer flexibel om mee samen te werken.
Een samenwerking met mijn sociaal secretariaat of sectororganisatie blijft vaak aan de oppervlakte bij concrete situaties en verwijst dan naar de wet. Ik werk graag met externen waar ik een concreet probleem kan voorleggen zodat we een praktische & correcte oplossingen kunnen vinden op basis van de wetgeving natuurlijk. Dit is net de sterkte van Montisoro.
Daarnaast heeft Montisoro ons geholpen met het opmaken van ons gezondheidsbeleid en geven ze hierbij verdere praktische ondersteuning & advies.Aanmelden Montisoro