Facebook LikedIn EnglishFrance


Over de organisatie

Boekhoudkantoor - 6 medewerkers - Turnhout

De uitdaging

Inzicht krijgen in het team - team communicatie

HB Accountants was op zoek naar een manier om het team in kaart te brengen en meer specifieke aandacht te besteden aan de team opzet en communicatie op de werkvloer. Het vinden van een gezamenlijke taal om zowel intern als extern te communiceren was hierbij belangrijk. 

 

Een actief gezondheidsbeleid waar aandacht is voor werkbaar werk

Als vooruitstrevend boekhoudkantoor wil HB Accountants inzetten op het welzijn van hun medewerkers. Nadenken over welzijn en actief inzetten op aanpassingen op de werkvloer om medewerkers geëngageerd, gezond en gemotiveerd te houden. 

 

Coaching van de zaakvoerders

Omdat ook zaakvoerders soms nood hebben aan een klankbord werd er gezocht naar een manier om te reflecteren over het welzijn, eigen ontwikkelingen en ontwikkelingen van het kantoor. 

 

Coaching van individuele medewerkers

Groeien en ontwikkelen staat centraal bij HB Accountants. De zaakvoerders Bart en Tine zijn er zich van bewust dat je hiervoor soms een neutraal persoon nodig hebt om inzichten te kunnen verwerven in de noden van ieder individu. 

De oplossing

Individuele Insights Discovery profielen en een gepersonaliseerde workshop

Een heldere en dynamische workshop, waarbij elk teamlid in kaart gebracht werd om elkaars goede en minder goede dagen beter te begrijpen. Naast de persoonlijke profielen, werd er ook een teamprofiel uitgewerkt dat inzicht gaf in de wisselwerking tussen alle leden, waardoor we doelgericht op communicatie konden werken die echt past bij dit team.

 

Coaching van medewerkers

Alle medewerkers worden persoonlijk gecoacht met als doel hun (mentale) welzijn op de werkvloer te optimaliseren en in te zetten op persoonlijke ontwikkeling en groei op maat van het individu. 
Dit doen we 2 keer per jaar via onze persoonlijke groeigesprekken. Daar waar nodig, wordt er ook tussentijds gecoacht op vraag van de medewerker zelf of de zaakvoerders.

 

Gezondheidsbeleid

Bij HB Accountants gingen we aan de slag met een gezondheidsbeleid, ondersteund door de visie en missie van de organisatie met als doel de groei van de organisatie en haar medewerkers te ondersteunen. Het beleid, gesteund op de 8 pijlers van Montisoro werd in 3 fases opgesteld: top down structuur (kapstokken per pijler) - bottom up feedback vanuit het team via workshops en individuele gesprekken - gezamenlijke invulling van de totaliteit. 

 

Coaching van zaakvoerders

Per kwartaal wordt er met de zaakvoerders samengezeten om actief na te denken over de verdere ontwikkeling van het kantoor en zichzelf als individu.

Resultaat

Het belangrijkste kapitaal van onze onderneming staat jammer genoeg niet op de jaarlijkse balans van onze onderneming. Bijgevolg is het evenmin in de waarde van de onderneming vervat, maar met behulp van Montisoro hebben we in de voorbije periode grote stappen kunnen zetten om het menselijk kapitaal van HB Accountants van kortbij te kunnen opvolgen, gezond te houden en gelukkig ook verder kunnen ontwikkelen. Dit steeds in het licht van van een duurzame samenwerking en langetermijnstrategie zowel voor het individu evenals de organisatie.

We hopen samen met Montisoro nog mooie stappen te kunnen zetten op dit vlak.

 Aanmelden Montisoro